Акредитована випробувальна лабораторія надає послуги з фізико-механічних випробувань будівельних матеріалів та матеріалів дорожнього будівництва.

У структурі ТОВ «Дорбуд» функціонує акредитована випробувальна лабораторія, яка пройшла акредитацію на технічну компетентність і зареєстрована в реєстрі Національного агентства з акредитації України з 1 лютого 2019 року. Термін дії атестата акредитації випробувальної лабораторії до 16 січня 2024 року відповідно до вимог стандарту ДСТУ ІSО/ІЕС 17025:2006.

Основним видом діяльності на даний момент є проведення сертифікаційних, приймальних, періодичних і кваліфікаційних випробувань матеріалів дорожнього будівництва.
На базі випробувальної лабораторії також постійно проводяться: розробки, дослідження і вивчення нових видів будівельних матеріалів. І в подальшому проводиться їх впровадження у виробництво з усією нормативно-технічною базою.

Лабораторія оснащена повним комплектом каліброваного та атестованого устаткування і приладів, необхідних для проведення фізико-механічних випробувань, досліджень та експериментів при відпрацюванні якості матеріалів для дорожнього будівництва. Лабораторія має широкий спектр спеціального устаткування, що дозволяє надавати послуги з проведення різних видів випробувань нижчепереліченої продукції:

-асфальтобетонні суміші та асфальтобетон;
-щебенево-мастикові суміші (ЩМАС та ЩМА);
-бітум;
-щебінь;
-пісок;
-бітумна емульсія;
-мінеральний порошок.