КУБОВИДНИЙ ЩЕБІНЬ

Щебінь (у просторіччі — щебінка) — неорганічний, зернистий, сипкий матеріал із зернами розміром понад 5 мм (за європейськими стандартами — більше 3 мм), отриманий дроблінням гірських порід, гравію і валунів.

Один із факторів від якого залежить надійність і якість автомобільних доріг — це якісні характеристики щебеню, який використовується в дорожному будівництві.

Підвищений вміст зерен лещадної форми негативно впливає не легкоукладальністьі щільність асфальтобетонних сумішей. В процесі експлуатації зерна лещадної форми руйнуються і це призводить до утворення свіжих поверхонь не покритих бітумом. Ці місця в асфальтобетоні руйнуються в першу чергу через проникнення води і потім поперемінного заморожування-відтавання.

Компанія «Дорбуд» на власній дробарці виготовляє високоякісний кубовидний щебінь з кардинально  поліпшеною формою та покращенними механічними властивостями зерна.

Основні фракції кубовидного щебеню:      

  • Фракція 0-2 мм.
  • Фракція 2-5 мм.Кубовидний щебінь
  • Фракція 5-8 мм.
  • Фракція 8-11 мм.
  • Фракція 11-16 мм.
  • Фракція 16-22 мм.

Переваги використання кубовидного щебеня в асфальтобетонних покриттях

1) підвищується як мінімум в 2 рази міцність і довговічність

2) за рахунок низької лещадністю і відмінною адгезії, знижується використання сполучних матеріалів (бітум, цемент);

3) менше схільний до горизонтальних зрушень всередині конструкцій при розподілі навантажень

4) збільшує морозостійкість дорожнього покриття.

5) знижує тривалість робіт і трудовитрати.

6) можна домогтися наближення коефіцієнта ущільнення асфальтобетонної суміші до одиниці, а це — запорука довговічності та морозостійкості дорожнього покриття.

ЯКІ ВАЖЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ ЩЕБЕНЯ?

  1. Фракції щебеня. За крупності щебінь поділяють на фракції. Фракція — це максимально допустимий розмір окремо взятого каменю (зерна).
№ п/п Стандартні: Нестандартні:
1 від 3 до 8мм. від 5 до 10 мм.
2 від 5 до 10мм. від 10 до 15 мм.
3 від 10 до 20 мм. від 15 до 20 мм.
4 від 20 до 40 мм. від 70 до 120мм.
5 від 25 до 60мм. від 100 до 300мм.
6 від 20 до 70мм.
7 від 40 до 70мм

2. Форма зерен (Лещадність)

Лещадність — параметр, що визначає ступінь площинності або подовжені зерен щебеню (від слова «Лещадь», тобто дощечка або плоска плитка). У щебені нормують вміст зерен пластинчастої та голчастої форм. До зернам пластинчастої та голчастої форм відносять такі зерна, товщина або ширина яких менше довжини у три рази і більше.

Група Назва вміст зерен пластинчатої та голчастої форми
1 окатана до 10 вкл.
2 кубоподібна більше 10 до 15 вкл.
3 покращена більше 15 до 25 вкл.
4 звичайна більше 25 до 35 вкл.

За згодою сторін допускається випуск щебеня з вмістом зерен лещадної форми понад 35%.

3. Міцність

Міцність щебеню характеризують межею міцності вихідної гірської породи при стисненні, роздрібнюванню щебеню при стисканні (роздавлюванні) в циліндрі, і зносом в поличному барабані.

Щебень, призначений для будівництва автомобільних доріг, додатково характеризують маркою за стиранням.

Група по міцності на стирання Марка за стиранням
високоміцна I-I
міцна I-II
середньої міцності I-III
слабка I-IV
дуже слабка I-V

4. Морозостійкість

Морозостійкість щебеню характеризують числом циклів заморожування і відтавання. Дозволяється оцінювати морозостійкість щебеню по числу циклів насичення в розчині сірчанокислого натрію і висушування. По морозостійкості щебінь підрозділяють на марки:

Група по морозостійкості Марка за морозостійкостю Число циклів заморожування і відтавання, при яких втрати в масі не перевищують встановлених значень
низька F10 до 14 вкл.
середня F15, F25, F35, F50 від 15 до 99 вкл.
висока F100, F150, F200 від 100 до 299 вкл.
дуже висока F300, F400 від 300 і більше

У будівництві в основному застосовують щебінь з маркою морозостійкості не менше F300

5.  Радіоактивність щебеню

Радіоактивність щебеню — характеристика, з якої звичайно починається обговорення якості будівельного щебеню з покупцем.

При виробництві щебеня повинна проводитися їх радіаційно-гігієнічна оцінка, за результатами якої встановлюють область застосування. В залежності від значень сумарної питомої активності природних радіонуклідів (Асум) підрозділяють на класи і застосовують:

Клас за рівнем сумарної питомої Активності Величина сумарної питомої Активності (Асум) Галузь застосування
I до 370 вкл. всі види будівництва
II від 370 до 740 вкл. для дорожнього і промислового будівництва
III від 740 до 1350 вкл. для промбудівництва, де виключено перебування людей; для дорожнього будівництва в межах населених пунктів за умови укриття шаром грунту або іншого матеріалу товщиною не менш ніж 0.5 м.
IV більше 1350 в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.


РІЗНОВИДИ ЩЕБЕНЮ

гранітний щебінь

Гранітний щебінь — це щебінь з твердої гірської породи зернистої будови, яка є найпоширенішою на Землі. Отримують звичайно шляхом вибуху монолітної скелі, потім вони дробляться в машині, а отриманий щебінь просівається по фракціях. Це останній етап виробництва щебеню.

Хороші властивості граніту роблять його популярним будівельним матеріалом. Це кращий заповнювач для високомарочного бетону.

Граніт в основному складається з кристалів польового шпату, кварцу, слюди, зміст яких впливає на колір і відтінки каменю.

-гравійний щебінь

Гравійний щебінь — щебінь, одержуваний шляхом просіювання кар’єрних пород, а також шляхом дроблення природної кам’яної скелі. По міцності гравійний щебінь поступається гранітному щебеню, але є і переваги — радіоактивний фон його зазвичай дуже низький і ціна нижча, ніж на гранітний.

Гравійний щебінь застосовують для фундаментних робіт, для бетонів, у виробництві ЗБВ, при будівництві доріг.

-вапняковий щебінь

Один з основних видів щебеню, який крім гравійного та гранітного щебеню застосовується в дорожньому будівництві, а також при виготовленні залізобетонних виробів.

— вторинний щебінь

Щебінь, одержуваний при дробленні будівельного сміття — бетону, цегли, асфальту.

Щебінь кубовидний — це граніт кубовидної форми одержуваний в результаті дроблення з показником лещадністю (процентний вміст зерен пластинчастої та голчастої форми в загальній масі щебеню) до 15%.

Потреба в кубоподібно щебеню збільшується з кожним роком, і перш за все це пов“язано з розвитком дорожньо-будівельної галузі.