Акредитована випробувальна лабораторія компанії «Дорбуд» здійснює всі види лабораторного контролю (вхідний, приймально-здавальний, періодичний, операційний) вхідних матеріалів, продукції, що випускається. Наша лабораторія надає технологічну підтримку по роботі з сумішами.

Акредитація лабораторії є одним з важливих механізмів забезпечення впевненості споживачів у якості та компетентності робіт, які може виконати лабораторія.

Якщо лабораторія має акредитацію в певній сфері діяльності, то це означає, що результати її роботи є точними і надійними.

Акредитація лабораторії надає ряд переваг. Ці переваги пов’язані з маркетинговими позиціями лабораторії, внутрішньою організацією роботи, взаємодіями з замовниками та споживачами послуг лабораторії.

Основними перевагами, які дає акредитація лабораторії, є:

— гарантії для замовників і споживачів надати якісну послугу в тій області, де акредитована лабораторія;

— постійне вдосконалення діяльності за рахунок регулярних перевірок з боку органу з акредитації;

— розширення частки ринку за рахунок визнання результатів роботи лабораторії учасниками ринку;

— скорочення витрат часу на докази компетентності лабораторії;

— підвищення кваліфікації та компетентності персоналу за рахунок регулярних перевірок з боку органу з акредитації.

— акредитація лабораторії важлива для самої лабораторії з тієї точки зору, що ця процедура дозволяє визначити ступінь її відповідності встановленим стандартам і прийнятим нормам роботи.